تسالي طرابش حار 500 غ

9.0ر.س

تسالي تركية طرابيش حار 200 غ